Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu ponovno gostuje u Rijeci!

Pravna klinika pruža primarnu besplatnu pravnu pomoć u svim pravnim područjima i svim građanima u potrebi.

U suradnji s udrugom SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, Pravna klinika PFZG dolazi u Rijeku u srijedu, 23.11.2016.

Svi kojima je potreban pravni savjet mogu doći u terminu od 10.00 do 14.00 sati na adresu udruge SOS Rijeka: Verdijeva 11.

Za više informacija kontaktirajte Ivu Čatipović, koordinatoricu i savjetnicu za pravna pitanja udruge SOS Rijeka na broj mobitela 099/311-888 0 ili na e-mail: pomoc@sos-rijeka.org

Građanke i građane moli se da ponesu svu relevantnu dokumentaciju!