U ovom dijelu Newslettera možete čitati o pravu na (plaćeno) bolovanje zbog komplikacija u trudnoći te o pravu na slobodan radni dan u svrhu obavljanja prenatalnog pregleda

  • Pravo na privremenu nesposobnost za rad radi komplikacija u trudnoći

Ukoliko se dobro osjećaju i trudnoća je urednog tijeka, zaposlene i samozaposlene trudnice mogu raditi sve do 28 dana prije očekivanog datuma poroda. Očekivani datum poroda određuje izabrani ginekolog iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Ukoliko postoji razlog za privremenu nesposobnost za rad (u razgovornom jeziku poznatiju kao “bolovanje” ili “komplikacije”), zaposlene i samozaposlene trudnice mogu ostvariti pravo na plaćeno bolovanje.  

Pravo na „punu“ naknadu ostvarit će zaposlena trudnica koja ispunjava uvjet prethodnog osiguranja od 9 mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine. Taj se iznos računa na temelju prosjeka 6 zadnjih plaća koje su isplaćene u posljednjih 6 mjeseci, ali je limitiran i ne može iznositi više od 565 EUR/4.257,28 kuna, za puno radno vrijeme. Kod samozaposlenih roditelja osnovica za naknadu plaće jest mjesečna osnovica osiguranja za obračun i uplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio osigurani slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu plaće, umanjena za zakonom propisane obvezne doprinose, poreze i prireze. 

Zaposleni i samozaposleni roditelj koji ne ispunjavaju navedeni uvjet prethodnog staža osiguranja, imaju pravo na plaćeno bolovanje, ali naknada im je znatno manja: ona će za puno radno vrijeme iznositi 25% od proračunske osnovice za puno radno vrijeme, odnosno 110,35 EUR/831,50 kuna mjesečno.

Navedenu naknadu obračunava i isplaćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) od prvog dana privremene nesposobnosti za rad, na teret svojih sredstava.

  • Slobodni radni dan za prenatalni pregled

Trudna radnica ima pravo na jedan slobodan radni dan mjesečno u svrhu obavljanja prenatalnih pregleda. U dogovoru s poslodavcem, moguće je taj slobodan dan koristiti i na način da radnica pripadajuće sate radnog dana rasporedi i koristi višekratno, tijekom više radnih dana u tijeku mjeseca (npr. ako radni dan traje 8 sati, umjesto da bude zbog pregleda odsutna cijeli jedan radni dan, može se dogovoriti i da bude odsutna 2 puta u toku mjeseca po 4 sati).

Trudnica je dužna poslodavcu pisanim putem najaviti korištenje ovog prava (slobodnog dana) dva radna dana prije zakazanog vremena za prenatalni pregled. Na zahtjev poslodavca, dužna mu je dostaviti dokaz o toj činjenici.

Slobodan radni dan za prenatalni pregled smatra se vremenom provedenim na radu, što znači da tako treba biti i plaćen.

Navedeno pravo na odgovarajući način odnosi se i na samozaposlenu trudnicu.