Za koga:
Trudnice, rodilje, roditelje i sve koje zanimaju teme poput prava na rodiljni, očinski i roditeljski dopust, kao i prava koja za roditelje proizlaze iz radnog odnosa. U predavanju se dodatno osvrćemo na prava roditelja u jednoroditeljskim obiteljima.

Kada:
U utorak, 11. listopada u 16 sati

Predavanje se održava u online obliku, putem platforme Zoom, a dio je projekta “SNAŽNE – aktivna podrška jednoroditeljskim obiteljima” kojeg financira Središnji državni ured za demografiju i mlade.

Prijave:
Svi zainteresirani mogu nam se pridružiti prijavom na: iva.catipovic@sos-rijeka.org