Na Svjetski dan roditelja 1. lipnja, s provedbom je krenuo projekt “Nismo sami” namijenjen roditeljima, s naglaskom na roditelje u jednoroditeljskim obiteljima. Cilj projekta je osigurati aktivnu podršku obiteljima, jačanje jednoroditeljskih obitelji i promicanje ravnopravnih roditeljskih uloga kroz informativne, savjetodavne i edukativne aktivnosti:

  1. Informiranje roditelja i poslodavaca o pravima vezanima za roditeljstvo kroz predavanja za različite skupine roditelja i poslodavaca te tisak i diseminacija informativne brošure o najčešćim pitanjima vezanima za rodiljne i roditeljske potpore.
  2. Pružanje stručne psihološke i pravne podrške jednoroditeljskim obiteljima, pravno savjetovanje poslodavaca o pravima roditelja te jačanje roditeljskih kompetencija za djelovanje u situacijama životne ugroze djeteta. Organizirat će se susreti jednoroditeljskih obitelji na kojem će se za roditelje održavati predavanja i radionice o pravima, a prilikom navedenih susreta organizirat će se animacijske aktivnosti za djecu od strane volontera Udruge kako bi roditelji mogli nesmetano slušati predavanja, družiti se i razmjenjivati iskustva.
  3. Zagovaranje jedinstvene primjene Zakona od strane HZZO regionalnih ureda i područnih službi u različitim dijelovima Hrvatske, čemu će prethoditi provedba kvalitativnog istraživanja o istom. Također, obilježavat će se važni datumi kako bi se ojačala podrška za roditelje i jednoroditeljske obitelji u lokalnoj zajednici

Projekt traje 12 mjeseci, a njegovu provedbu financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

POZIV ZA SUDJELOVANJE U ISTRAŽIVANJU:

U sklopu projekta “Nismo sami” kojeg financira MDOMSP provodimo istraživanje u čijem osmišljavanju trebamo i vašu pomoć!

Naime, u projektu je planirano istraživanje primjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama u praksi. Cilj je utvrditi kako različite područne službe HZZO-a primjenjuju ovaj zakon te utvrditi postoje li jedinstvena i ujednačena praksa u tumačenju i primjeni zakonskih odredbi. Na temelju istraživanja izradit ćemo izvješće na temelju kojega će se zagovarati ujednačavanje i unaprjeđivanje primjene ovog zakona.

Zato, ako vam se dogodilo da vam nije priznato neko od prava rodiljnih i roditeljskih potpora za koje smatrate da je nekome drugome u istim okolnostima bilo priznato ili na bilo koji drugi način imate saznanja o neujednačenim tumačenjima odredbi Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama u praksi – javite nam se putem naše Facebook stranice SOS Rijeka ili na pomoc@sos-rijeka.org