Povećanje i smanjenje uzdržavanja

 

Obiteljski zakon (Narodne novine 103/15, dalje u tekstu: ObZ) regulira postupanje u situacijama u kojima dolazi do promijenjenih okolnosti u vezi s obvezom uzdržavanja.

Naime, člankom 285. ObZ-a propisano je da „osoba koja prima i osoba koja daje uzdržavanje može tražiti da sud povisi ili snizi iznos uzdržavanja, odluči o prestanku uzdržavanja ili promijeni način uzdržavanja određenog prijašnjom ovršnom ispravom ako su se okolnosti promijenile.“

 

Sporovi radi smanjenja uzdržavanja

Članak 430. regulira ObZ-a kako obveznik uzdržavanja može ostvariti mogućnost smanjenja uzdržavanja.

Naime, obveznik uzdržavanja može tužbom zahtijevati da sud smanji iznos uzdržavanja čim nastanu okolnosti zbog kojih je do toga došlo. U toj tužbi obveznik uzdržavanja je dužan naznačiti smanjeni iznos za koji smatra da ga je još uvijek dužan plaćati.

Ako nađe da je zahtjev za smanjenje iznosa uzdržavanja u cijelosti ili djelomice osnovan, sud će odlučiti o iznosu koji je obveznik uzdržavanja dužan plaćati za uzdržavanje počevši od dana podnošenja tužbe ili kojeg drugog dana nakon tog dana, ili će zahtjev u cijelosti odbiti kao neosnovan.

Povrat neosnovano plaćenog uzdržavanja predviđeno je odredbom članka 431. ObZ-a na način da obveznik uzdržavanja koji je davao uzdržavanje i nakon podnošenja tužbe radi prestanka ili smanjenja iznosa uzdržavanja određenog ovršnom ispravom ima pravo na povrat vrijednosti neosnovano danog uzdržavanja ako njegova tužba bude prihvaćena.

 

Sporovi radi povećanja uzdržavanja

Obiteljski zakon odredbama članka 432. normira situacije u kojima sud određuje povećanje obveze uzdržavanja. Propisano je da će sud u presudi kojom se povećava iznos uzdržavanja utvrditi uvećani iznos uzdržavanja te odrediti dan od kojega ga treba plaćati.

Pripremila: Tatjana Mrvoš

Mentor: Iva Čatipović, mag. iur.

 

Za dodatne informacije i pojašnjenja, slobodno nam se obratite na 051/211-888 ili
pomoc@sos-rijeka.org.