U 2019. godini nastavljamo uspješnu suradnju s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Prilikom posjeta, koji se organiziraju i održavaju u suradnji s udrugom SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, građani kojima je potrebna mogu zatražiti i dobiti besplatnu pravnu pomoć.

Iz izvješća Pravne klinike (izvor: http://klinika.pravo.unizg.hr/vanjske-klinike), proizlazi da, od 14 Vanjskih klinika, u Rijeci kliničari imaju najviše posla. U akademskoj godini 2017./2018. kliničari su u Rijeci preuzeli 98 predmeta, što čini 29% ukupnog broja preuzetih predmeta u Vanjskim klinikama. To je već druga godina za redom da je Rijeka prva po broju preuzetih predmeta od svih gradove koje posjećuje Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Pravna klinika je jedinica Pravnog fakulteta u okviru koje studenti viših godina samostalno i kolektivno obrađuju primljene slučajeve, pri čemu im pomažu akademski mentori – nastavnici i suradnici Pravnog fakulteta, što osigurava kvalitetu i stručnost rada. Klinika u prvom redu daje opće pravne informacije i pruža pravne savjete, pomažući korisnicima koji nemaju sredstava za plaćenu pravnu pomoć da se snađu u pravnim problemima s kojima se suočavaju.

O potrebi za ovakvim načinom pružanja pravne pomoći govori činjenica da Klinika mjesečno u prosjeku zaprimi 200-tinjak predmeta. Unutar Pravne klinike osnovane su posebne skupine za područja u kojima je prepoznata najveća potreba da se korisnicima pomogne: pomoć azilantima i strancima, suzbijanje diskriminacije i prava manjina, prava djece i obiteljsko uzdržavanje, zaštita i pomoć žrtvama kaznenih djela, zaštita prava radnika, zaštita prava pacijenata i pomoć građanima u ovršnom postupku.

 

U nastavku donosimo popis termina dolaska Pravne klinike u Rijeku. Zainteresirani građani i građanke mogu na adresi udruge SOS Rijeka (Verdijeva 11) u navedenim terminima kliničarima predstaviti svoj slučaj i zatražiti besplatnu pravnu pomoć. Posjeti se uvijek održavaju od 10 do 14 sati, a građani sa sobom trebaju ponijeti osobnu iskaznicu i dokumentaciju relevantnu za njihov upit. Prethodna najava nije potrebna.

 

16.1. 2019.

13.3.2019.

24.4.2019.

15.5.2019.

 

Također, podsjećamo, nevezano uz posjete Pravne klinike, žrtve svih oblika nasilja svakim radnim danom mogu u udruzi SOS Rijeka dobiti besplatnu pravnu i psihološku pomoć i savjetovanje. Za više informacija, možete se javiti na e-mail: pomoc@sos-rijeka.org, broj telefona 051 211 888 ili mobitel 091/211-8882.