Organizacije za prava žena iz Hrvatske su povodom rasprave o Izvješću UN-ove Posebne izvjestiteljice za nasilje nad ženama i djevojčicama, koja će se održati u petak 23.6.2023., uputile pisma Vladi RH, Ministarstvu pravosuđa i uprave, Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvu unutarnjih poslova, Hrvatskom saboru te Vijeću za ljudska prava UN-a u kojima izražavamo svoju punu podršku Izvješću te tražimo provedbu preporuka sadržanih u Izvješću u Hrvatskoj.

Očekujemo od državnih institucija da s punom pažnjom razmotre Izvješće Posebne izvjestiteljice UN-a za nasilje protiv žena i djevojčica, Reem Alsalem, u kojem je podastrta minuciozna analiza odluka vezanih za skrbništvo nad djecom, u kojima pokazuje kako su prema ženama diskriminirajuća i pogubna postupanja institucija kada se obiteljsko nasilje ne uzima u obzir. Uz žene, žrtve su i djeca, posebno ranjiva skupina, jer se, kako dokumentira ovo izvješće, rijetko, a negdje nikad, ne saslušava i uvažava njihovo mišljenje i svjedočenja iako se sve odluke opravdavaju najboljim interesom djeteta.

Ovo iznimno vrijedno izvješće ukazuje na ozbiljnost štete koja nastaje zlouporabom pseudoznanstvenog koncepta otuđenja od roditelja i njegovih izvedenica na sudovima diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj. Problem korištenja ovog pseudoznanstvenog koncepta kao takvog je u nekoliko izvješća prepoznao i GREVIO. Na brojnim primjerima prepoznato je kako ovaj koncept uzrokuje daljnje zlostavljanje žrtava, interpersonalno i institucionalno te uzrokuje diskriminaciju žena i djece u sustavu socijalne zaštite i u obiteljskim sudskim postupcima.
Radeći sa stotinama žena i djece, žrtvama obiteljskog nasilja, u cijelosti podržavamo ovo izvješće Posebne izvjestiteljice, a od Vlade Republike Hrvatske zahtijevamo punu provedbu njenih preporuka i objavu plana provedbe do 22. rujna 2023. kada obilježavamo Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Ženska mreža Hrvatske:
Autonomna ženska kuća Zagreb
Centar za ženske studije
Center for Civil Courage
Centar za građanske inicijative Poreč
Centar za žene ROSA
Delfin Zamir
Centar za društveno-humanistička istraživanja Zadar
Centar Idem Ija Mali Lošinj
DEŠA – Dubrovnik
Udruga Domine – organizacija za promicanje ženskih prava
Koordinacija ženskih grupa SEKA
Lezbijska grupa Kontra
OAZA Beli Manastir
Projekt građanske demokratske inicijative – P.G.D.I.
SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava
SOS Virovitica
TARA Ličko Petrovo selo
Udruga Brod
HERA Križevci
Udruga žena Dalj
Udruga žena NIT Korenica
Udruga žena Romkinja “Bolja Budućnost”
Ženska grupa Donji Lapac
Ženska grupa Split
Ženska Pomoć Sada– SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja
Ženska udruga Izvor Tenja
Ženska sekcija SSSH
Udruga žena Vukovar

Solidarna – zaklada za ljudska prava i solidarnost
Spasime
U Dobroj Vjeri
Sigurna mjesta
Ženska soba
Iris Bjelovar
CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
Udruga PaRiter
One Billion Rising Croatia
Lezbijska organizacija Rijeka – LORI
Mreža žena s invaliditetom – SOIH
Ženska grupa Karlovac Korak- Odjel za razvoj i projekte
RODA – Roditelji u akciji