Dragi poslodavci i drage poslodavke, došle smo do našeg posljednjeg Newslettera u kojem nastavljamo s pisanjem o pravima (samo)zaposlenih roditelja iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (dalje u Newsletteru: Zakon ili ZRRP) te obrađujemo sljedeća prava:

  1. rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta 
  2. dopust trudne radnice/dopust radnice koja je rodila/dopust radnice koja doji dijete 
  3. dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s teškoćama
  4. mirovanje radnog odnosa odnosno djelatnosti na temelju koje je stekao status osiguranika do treće godine života djeteta.
  5. dopust za slučaj smrti djeteta 

Na kraju navodimo odredbe koje se tiču postupka za ostvarivanje prava iz ZRRP-a. 

Naglašavamo da se prava zaposlenog roditelja propisana ZRRP-om mogu u većem opsegu urediti kolektivnim ugovorom, sporazumom radničkog vijeća s poslodavcem, pravilnikom o radu i ugovorom o radu na teret sredstava poslodavca pod uvjetom i na način utvrđen općim aktom poslodavca.

Ovim završavamo niz Newslettera koji su se bavili temom radnih i socijalnih prava zaposlenih roditelja. Trudile smo se obraditi različita prava iz Zakona o radu i Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama kako bi Vas informirale o njihovom sadržaju i načinu korištenja. Nadamo se da su Vam Newsletteri bili korisni te da smo Vas upoznale s pravima, ali i potrebama roditelja na radnim mjestima te nekim preporukama kako poboljšati njihov položaj. 

Za sva pitanja, savjete ili nedoumice Vam stojimo na raspolaganju, a do tada Vam želimo uspješan rad te zadovoljne i osviještene radnice i radnike!