Djelovanje naše Udruge usmjereno je prvenstveno na prevenciju nasilja te provođenje programa pomoći i zaštite žrtava svih oblika nasilja (psihološko i pravno savjetovanje).

Ove školske godine počeli smo s provedbom novog jednogodišnjeg preventivnog programa prevencije nasilja među mladima, koji je podržan od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kroz programsko područje Izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih. Program je fokusiran na srednjoškolce te će se kroz iskustvene radionice za mlade, predavanja za njihove roditelje te kreativno izražavanje multimodalno pristupiti informiranju i edukaciji mladih o psihološkim i pravnim aspektima (ne)nasilja. Program provode psihologinja, pravnica i profesorica hrvatskog jezika i književnosti zaposlene u Udruzi, uz pomoć educiranih volonterki Udruge u Ekonomskoj školi Mije Mirkovića, Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji, Trgovačkoj i tekstilnoj školi u Rijeci te u Srednjoj školi Otočac, Srednjoj školi Pavla Rittera Vitezovića u Senju i Željezničko tehničkoj školi u Moravicama.

Radionice se provode inovativnim i interaktivnim metodama rada kao što su simulacije, igranje uloga, debata i sl. Tijekom radionica obrađuju se sljedeće teme: nenasilna komunikacija, nenasilne metode rješavanja sukoba (medijacija), nenasilje kao ljudsko pravo (s naglaskom na govor mržnje). Radionice su osmišljene na način da budu u što većoj korelaciji s dijelom kurikuluma zdravstvenog odgoja koji se odnosi na prevenciju nasilja i ljudska prava.

Kako je u rad na osvještavanju i rješavanju problema nasilja među mladima definitivno potrebno uključiti i roditelje, u sklopu projekta organiziramo (za roditelje djece iz razreda koji će sudjelovati u projektu) najmanje jedan tematski roditeljski sastanak posvećen kvalitetnijoj komunikaciji i odnosu između roditelja i djece.

Učenici koji sudjeluju u projektu imat će ambasadarsku ulogu te je u sklopu projekta predviđena izrada promotivno-edukativnog materijala u kojemu će zainteresirani učenici moći podijeliti svoja iskustva i radove (literarne i/ili likovne) usmjerene na osvještavanje problematike nasilja i prevencije istog.

Važno je napomenuti da Udruga pruža i besplatnu primarnu pravnu i psihološku pomoć mladima koji su (bili) izloženi nasilju te njihovim roditeljima.