U sklopu projekta “Ljubav voli, a ne boli” SOS telefon – grad Rijeka organizirao je predavanje na temu „Svaka knjiga je knjiga koja pomaže – Mogućnosti primjene literature u radu s djecom i mladima rizičnoga ponašanja “. Predavanje je održano u Gradskoj vijećnici grada Rijeke, u srijedu 18. ožujka u 17 sati.

Kroz svoje izlaganje, predavačica Ivana Bašić je naglasila važnost priča i metafora u radu s djecom, ali i odraslima. Navela je važnost prisutnosti u trenutku, zajedničkog referentnog okvira te autentičnosti pri radu s čitateljskim grupama djece i mladih. U predavanju se govorilo o važnosti  metaforičkog značenja vremensko-prostornih i uzročno-posljedičnih odnosa koji oblikuju karaktere i njihove postupke.

Nadamo se da su svi pristuni uživali u predavanju te da su naučili nešto što će im pomoći u vlastitom radu. Nakon predavanja iskristaliziralo se mnoštvo ideja za nove edukacije i radionice tako da možete očekivati uskoro nove aktivnosti vezane uz biblioterapiju i logopedagogiju.

 

Projekt “Ljubav voli, a ne boli” financijski je podržan od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.