Udruga SOS telefon – grad Rijeka 11.srpnja 2014. organizirala je u dvorani Filodrammatice u Rijeci javno predavanje na temu “Mogućnosti pomoći ženama žrtvama nasilja”. Predavanje je sastavni dio projekta “Edukacijom do znanja, suradnjom do promjena!” kojeg financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, a  koji se provodi u suradnji s partnerskim organizacijama Ženskom sobom – Centrom za seksualna prava, Udrugom žena “Hera”, Centrom za žene “Adela” i Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava. Gošća predavačica bila je Anamarija Matanović, programska koordinatorica Udruge Brod.
Predavanju je prethodila prezentacija Lorene Zec, potpredsjednice udruge SOS telefon – grad Rijeka o trenutnim projektnim aktivnostima naše Udruge, dežurstvima na liniji pomoći svakim danom od 16 do 20 sati, kao i informiranje šire javnosti o pokretanju Savjetovališta za žrtve  nasilja u obitelji  kojeg financira Ministarstvo socijalne politike i mladih, a koje je krenulo s radom 1. srpnja.

Tridesetak sudionika/ca javnog predavanja Anamarija Matanović je upoznala s radom Udruge Brod. Govorila je o pravima žena žrtava nasilja, obavezama policije, Centara za socijalnu skrb,  načinima na koje se i gdje može dobiti besplatna pravna pomoć te o organizacijama civilnog društva koje imaju  smještajne kapacitete u skloništima i koje pružaju besplatnu psihološku pomoć. Bilo je riječi i o Istanbulskoj konvenciji, a svakako najzanimljivijim dijelom predavanja pokazala se spontana diskusija o načinima prevencije nasilja koja bi se trebala provoditi od vrtićke dobi, psihosocijalnom tretmanu samih počinitelja, a otvorilo se i pitanje provođenja pravne pomoći pri Uredima državne uprave, listi čekanja na istu kao i probleme s kojima se sami pravnici susreću, a za koje smo saznali iz prve ruke. Predavanju je nazočila i voditeljica Odjela prevencije Policijske uprave primorsko-goranske što je nadamo se, početak uspješne suradnje.

Sudionicima/ama predavanja podijeljene su brošure, promotivni i projektni materijali Udruge.