Već tradicionalno, 14. veljače obilježile smo globalnu akciju Milijarda ustaje koja ove godine broji 10. rođendan.

Uz ovogodišnju temu Ustajmo za slobodu, razlog za održavanjem akcije je još uvijek aktualna i poražavajuća statistika prema kojoj svaka treća žena na planeti tijekom života biva pretučena ili silovana. Budući da nas je preko 8 milijardi, to znači da oko milijardu i 300 milijuna žena za svoga života postanu žrtve rodno uvjetovanog nasilja.

Svaka druga žena spolno je uznemiravana, svaka peta je žrtva uhođenja, a svaka dvadeseta preživjela je silovanje. Jedna od četiri djevojke između 15 i 19 godina doživjela je fizičko ili seksualno nasilje od strane svog partnera. Oko trećine žena doživjelo je seksualno uznemiravanje na poslu. U porastu online nasilja, doživjela ga je svaka druga mlada žena. Oko 137 žena dnevno postanu žrtvama femicida, odnosno bivaju ubijene od strane članova obitelji ili partnera. Ovo su sve brojke koje prikupljaju UN-ova tijela.

Situacija u Hrvatskoj je sljedeća – u 2021. godini je od 101 kaznenog djela silovanja od strane članova obitelji, svih 101 su bile žrtve žene. Preko 5000 žena bilo je žrtvama kaznenog djela nasilja u obitelji i partnerskog nasilja. Također, u 2021. godini je od strane bliskih osoba ubijeno 14 žena, a u 2022. 13. Hrvatska je među tri najgore  zemlje u Europskoj uniji po broju femicida.

Podsjećamo da je Republika Hrvatska 2018. godine ratificirala Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, ali unatoč tome, gotovo nijedna odredba Konvencije nije ispunjena – briga za sigurnost žrtve i dalje nije u središtu intervencije institucija, i dalje nemamo dovoljan broj smještajnih jedinica u sigurnim kućama, i dalje se suočavamo s problemom dvostrukog privođenja, i dalje žrtve prolaze sekundarnu viktimizaciju u pravosudnim procesima, i dalje ne radimo dovoljno na edukativno-preventivnim programima usmjerenim na borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja.

Naprotiv, svjedočimo jačanju ultra konzervativnih pokreta koji pokušavaju učvrstiti patrijarhat. Odnedavno, redovito zauzimaju javni prostor moleći za duhovni autoritet muškaraca i čednost žena u oblačenju, a takvi zahtjevi vode oduzimanju ljudskih prava, kontroli ženskih tijela i mogu jedino štetiti ženama i žrtvama nasilja. Hoće li se žrtvi silovanja ili fizičkog nasilja reći da je ona kriva jer je svojim oblačenjem isprovocirala nasilnika? Ili svojim nedovoljno čednim ponašanjem? Kakva se poruka time šalje ženama i djevojčicama u ovom društvu? Takvi pokreti nas vraćaju unazad i ako želimo njegovati kulturu nenasilja i graditi ravnopravno društvo gdje će se žene i djevojčice osjećati slobodno i sigurno, njihove poruke  ne bi trebale biti u javnom prostoru. Ne zaboravimo, krivnja je uvijek na počinitelju, nikada na žrtvi

Stoga je ova globalna akcija važna jer su žene diljem svijeta, u različitim kulturama i političkim sustavima, suočene s činjenicom da su žrtve patrijarhalnog društva i institucija, svedene na crne statistike. Jedno od temeljnih ljudskih prava je pravo na život, slobodu i osobnu sigurnost. Ženama je to pravo sustavno i kontinuirano oduzimano diljem svijeta, a na primjeru trenutne revolucije u Iranu možemo vidjeti koliko daleko patrijarhalna i mizogina država može ići u zatiranju slobode žena. Stoga je vrijeme da zajedno i solidarno ustanemo za žene, za život, za slobodu!