U sklopu zajedničkog projekta “Edukacijom do znanja – Suradnjom do promjena”, financijski podržanog od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, u Rijeci je 12. svibnja, 2014. godine održan sastanak partnerskih organizacija.

Projekt provode Ženska soba – Centar za seksualna prava kao nositeljica projekta, Udruga žena “HERA” Križevci, Centar za žene Adela, Sisak, Udruga Brod, grupa za ženska ljudska prava te udruga SOS telefon – Grad Rijeka.

Na sastanku partnerskih organizacija izvršena je evaluacija dosadašnjih provedenih aktivnosti te je dogovoren daljnji tijek provedbe aktivnosti. Sudionice sastanka usuglasile su daljnje korake potrebne za kvalitetnu provedbu projekta u svrhu postizanja zadanih ciljeva. Ciljevi projekta su jačanje kapaciteta i vidljivosti organizacija putem prijenosa specifičnih znanja i vještina među organizacijama, pokretanje neformalne mreže organizacija civilnog društva koji pružaju direktnu pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja (uključujući skloništa i savjetovališta) te osvještavanje i senzibilizacija šire javnosti i aktivno uključivanje građanstva u proces demokratizacije društva.