Udruga SOS telefon – grad Rijeka javnom je akcijom 22. rujna, od 10 do 13 sati, na Korzu obilježila Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Javna akcija odvijala se u sklopu dvaju projekata; „Edukacijom do znanja, suradnjom do promjena!“ kojeg financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, a koji se odvija u partnerstvu sa Ženskom sobom – Centrom za seksualna prava, Udrugom žena „Hera“, Centrom za žene „Adela“ i Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava te projekta „Work is the key“ koji se provodi u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom Porin, Centrom tehničke kulture Rijeka, Udrugom za zaštitu obitelji Rijeka, Centrom za žene „Adela“, Gradom Rijeka – Odjelom gradske uprave za poduzetništvo i Odjelom gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – područnim uredom Rijeka i Primorsko-goranskom županijom kao suradnikom na projektu.

Obilježavanju Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama pridružile su se i djelatnice Udruge za zaštitu obitelji Rijeka te predsjednik Riječkog sportskog saveza i bivši vaterpolist, Samir Barač. Medijski su akciju popratili Novi list, Kanal Ri, HRT (prilog je pušten u Županijskoj panorami) te Radio Korzo.

Javnost je dijeljenjem brošura, promotivnih i projektnih materijala, postavljenim city lightovima te emitiranjem radio jinglea informirana o kampanji „Iskoristi pravo na život bez nasilja!“, o radu Udruge te načinima na koje se može uključiti u projekt „Work is the key“.

Nastavno na obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 23. rujna s početkom u 15 sati u Informativnom centru za prevenciju kriminaliteta u Rijeci, održano je predavanje „Difuzija socijalne odgovornosti u slučaju obiteljskog nasilja“. Predavanje je održala psihologinja i potpredsjednica udruge SOS telefon – grad Rijeka, Lorena Zec, a samo predavanje bilo je namijenjeno široj javnosti i pružateljima socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.

4

5

3

2