SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava je nevladina, neprofitna i feministička organizacija koja djeluje kroz četiri programska pravca:

Pružanje pomoći i podrške žrtvama obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja

Ovo programsko područje oživotvoruje se prvenstveno kroz program “Savjetovalište za žrtve obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja” i zasniva se na pružanju povjerljive i pravovremene te besplatne psihosocijalne i primarne pravne pomoći.

Više…

Prevencija i edukacija

„Prevencija i edukacija” je programsko područje u kojem se Udruga strateški usmjerila kako bi kroz preventivne i edukativne programe pridonijela smanjenju same pojavnosti nasilja u budućnosti.

Više…

Zagovaranje i lobiranje za društvene promjene

„Zagovaranje i lobiranje za društvene promjene“ većinom se odvija kroz međusektorsku suradnju s institucijama i kroz aktivizam.

Više…

Društvo nenasilja

Društvo nenasilja je programski pravac koji nastoji povećati razinu svijesti i kapacitet građana za prepoznavanje nasilja, reagiranje na nasilje te pružanje podrške žrtvama nasilja.

Više…

Iva Čatipović
Iva ČatipovićKoordinatorica i savjetnica za pravna pitanja
Tina Kovačić
Tina KovačićKoordinatorica programa i voditeljica ureda
Lorena Zec
Lorena ZecKoordinatorica razvojnih aktivnosti i psihologinja
Mirela Pašić
Mirela PašićKoordinatorica za preventivne i edukacijske programe

VIZIJA

Društvo u kojem nasilje nije privatan problem, a čemu doprinose aktivni i društveno odgovorni građani i udruga SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava prepoznata kao relevantan dionik u procesu skrbi za žrtve nasilja kroz pružanje socijalnih usluga.

MISIJA

SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava je nevladina neprofitna organizacija za pomoć žrtvama nasilja i drugim osobama u kriznim situacijama. Udruga svoje ciljeve ostvaruje kroz pružanje psihosocijalne pomoći i podrške, edukaciju, prevenciju, senzibilizaciju javnosti te razvoj volonterstva i aktivnog građanstva radi postizanja pozitivnih promjena u društvu.

Naši donatori i prijatelji 

Dokumenti 

Umreženost 

Ženska mreža Hrvatske

Postale smo članice Ženske mreže Hrvatske!

Veselimo se zajedničkom radu i suradnji s ostalim udrugama koje se svakodnevno bore protiv nasilja prema ženama!
Platformu, kodeks i ostale važne dokumente Ženske mreže Hrvatske nalaze se na službenoj stranici: http://www.zenska-mreza.hr/

GOOD Inicijativa

GOOD Inicijativa

OCD koje se bave neformalnim obrazovanjem i ljudskim pravima od 2008. godine okupljene su u Inicijativu koja se zalaže za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav (GOOD Inicijativa).
Pročitajte više na
http://goo.hr/good-inicijativa/

AWID mreža

AWID mreža

AWID je međunarodna i feministička organizacija sa članstvom, koja se bavi ostvarivanjem jednakosti spolova, održivim razvojem i ljudskim pravima žena.
Pročitajte više na
www.awid.org

Fondacija Anna Lindh

Fondacija Anna Lindh

Postale smo članice Anna Lindh zaklade za promicanje dijaloga među kulturama euromediteranske regije
Službene stranice:
annalindhfoundation.org

Mreža mladih Hrvatske

Mreža mladih Hrvatske

Članica smo Mreže mladih Hrvatske (MMH) koja čini savez 55 nevladinih udruga mladih i za mlade koji u RH djeluje kao nacionalna krovna organizacija mladih.
Službena stranica:
mmh.hr

I TI MOŽEŠ DATI SVOJ DOPRINOS BORBI PROTIV NASILJA!

Unutar Udruge djeluje Savjetovalište za žrtve obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja u kojem osobe koje nam se obrate mogu dobiti besplatnu i povjerljivu psihosocijalnu i primarnu pravnu pomoć. Savjetovalište se financira primarno kroz projekte koje provodimo, ali svaki je financijski doprinos više nego dobrodošao. Ukoliko ste u mogućnosti i želite podržati rad Savjetovališta, uplaćene donacije koristit će se za pružanje podrške žrtvama nasilja. Hvala vam na vašoj podršci!

Žiro račun Udruge vodi se kod ERSTE Banke – Rijeka:
IBAN: HR0724020061100138885
OIB Udruge: 74388311149