I u ovoj akademskoj godini nastavljamo uspješnu suradnju s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Prilikom posjeta, koji se organiziraju i održavaju u suradnji s udrugom SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, građani kojima je potrebna mogu zatražiti i dobiti besplatnu pravnu pomoć.

 

Iz izvješća Pravne klinike (izvor: http://klinika.pravo.unizg.hr/vanjske-klinike), proizlazi da, od 14 Vanjskih klinika, u Rijeci kliničari imaju najviše posla. U akademskoj godini 2017./2018. kliničari su u Rijeci preuzeli 98 predmeta, što čini 29% ukupnog broja preuzetih predmeta u Vanjskim klinikama. To je već druga godina za redom da je Rijeka prva po broju preuzetih predmeta od svih gradove koje posjećuje Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Pravna klinika je jedinica Pravnog fakulteta u okviru koje studenti viših godina samostalno i kolektivno obrađuju primljene slučajeve, pri čemu im pomažu akademski mentori – nastavnici i suradnici Pravnog fakulteta, što osigurava kvalitetu i stručnost rada. Klinika u prvom redu daje opće pravne informacije i pruža pravne savjete, pomažući korisnicima koji nemaju sredstava za plaćenu pravnu pomoć da se snađu u pravnim problemima s kojima se suočavaju.

O potrebi za ovakvim načinom pružanja pravne pomoći govori činjenica da Klinika mjesečno u prosjeku zaprimi 200-tinjak predmeta. Unutar Pravne klinike osnovane su posebne skupine za područja u kojima je prepoznata najveća potreba da se korisnicima pomogne: pomoć azilantima i strancima, suzbijanje diskriminacije i prava manjina, prava djece i obiteljsko uzdržavanje, zaštita i pomoć žrtvama kaznenih djela, zaštita prava radnika, zaštita prava pacijenata i pomoć građanima u ovršnom postupku.

U nastavku donosimo popis termina dolaska Pravne klinike u Rijeku. Zainteresirani građani i građanke mogu na adresi udruge SOS Rijeka (Verdijeva 11) u navedenim terminima kliničarima predstaviti svoj slučaj i zatražiti besplatnu pravnu pomoć. Posjeti se uvijek održavaju od 10 do 14 sati, a građani sa sobom trebaju ponijeti osobnu iskaznicu i dokumentaciju relevantnu za njihov upit. Prethodna najava nije potrebna.

 

20.11. 2019.

11.12.2019.

15.01.2020.

04.3.2020.

01.04.2020.

13.5.2020.

Također, podsjećamo, nevezano uz posjete Pravne klinike, žrtve svih oblika nasilja svakim radnim danom mogu u udruzi SOS Rijeka dobiti besplatnu pravnu i psihološku pomoć i savjetovanje. Za više informacija, možete se javiti na e-mail: pomoc@sos-rijeka.org, broj telefona 051 211 888 ili mobitel 091/211-8882.