Tko smo?

SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava je nevladina, neprofitna i feministička organizacija koja djeluje kroz četiri programska pravca:

 • Pružanje pomoći i podrške žrtvama obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja
 • Prevencija i edukacija
 • Zagovaranje i lobiranje za društvene promjene
 • Društvo nenasilja

Više informacija pronađite ovdje

Koga tražimo?

Nužno je da:

 • ste pravnik/ca (dipl. iur. ili mag. iur.)
 • s položenim državnim stručnim ili pravosudnim ispitom
 • s najmanje 2 godine radnog iskustva u struci (a koje iskustvo uključuje poznavanje pravnih područja iz djelokruga Udruge, posebice vezano uz žrtve nasilja (obiteljsko, kazneno i prekršajno pravo, radno i antidiskriminacijsko pravo, socijalna prava te prateće europske i međunarodne propise)
 • imate visoku razinu empatije, otvorenosti, tolerancije i komunikacijskih vještina
 • se aktivno služite engleskim jezikom (u govoru i pismu)
 • imate dostatna informatička znanja (korištenje internet preglednika i aplikacija, MS Office)
 • imate visoku razinu samostalnosti u radu, motiviranost i samoinicijativnost, pouzdanost, točnost i sistematičnost
 • imate razvijene istraživačke i organizacijske vještine
 • imate visoku motivaciju za rad i nove izazove, spremnost i sposobnost za učenje
 • imate dobre komunikacijske vještine i vještine rada u timu te visoku razinu fleksibilnosti u radu i prilagodbe potrebama tima
 • nemate problema s javnim i medijskim nastupima
 • ste spremni na povremena putovanja (u RH i inozemstvu)

 Poželjno je da imate iskustva u:

 • pružanju besplatne primarne pravne pomoći
 • pisanju/provedbi projekata (projektnom menadžmentu)
 • osmišljavanju i održavanju edukacija/radionica
 • radu na aktivnostima vezanim uz zaštitu, zagovaranje i promociju ljudskih prava te problematiku rodno uvjetovanog nasilja

Za koje radno mjesto zapošljavamo?

Tražimo pravnika/cu na radnom mjestu Pravne savjetnice/Pravnog savjetnika.

Poslovi tog radnog mjesta obuhvaćaju:

 • pružanje besplatne primarne pravne pomoći žrtvama obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja te određenim drugim socijalno ugroženim skupinama (sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći) i vođenje popratne dokumentacije
 • osmišljavanje, pripremu i održavanje edukacija i radionica pravne i srodnih tematika; izrada informativno-edukativnih brošura i priručnika
 • praćenje, analizu, tumačenje i primjenu propisa iz djelokruga Udruge; sastavljanje i tumačenje ugovora i drugih pravnih akata
 • praćenje i zagovaračko reagiranje na zakonodavne inicijative i politike važne za djelovanje civilnog društva, žrtve nasilja i ljudska prava
 • sudjelovanje u osmišljavanju, pisanju i provedbi projekata i pratećih izvještaja
 • ostale pravne poslove
 • sposobnost za simultani rad na više od jednom od navedenih zadataka 🙂

 Što nudimo?

 • ugovor o radu s punim radnim vremenom, koji će se sklopiti s određenim vremenom trajanja (očekivano trajanje ugovora oko 18 mjeseci, uz mogućnost produljenja ili stalnog zaposlenja)
 • plaćen trošak prijevoza
 • mjesto rada: Rijeka (uz povremena putovanja)
 • priliku za rad i učenje u dinamičnom, veselom i poticajnom okruženju

 Kako se prijaviti?

Pisane prijave trebaju sadržavati:

1) životopis

2) kratko motivacijsko pismo koje sadržava opis dosadašnjeg iskustva, stečenih vještina i znanja relevantnih za navedeno radno mjesto, motiviranosti za rad na ovom radnom mjestu i osobna očekivanja od radnog mjesta i organizacije

3) dokaz o položenom državnom stručnom ili pravosudnom ispitu

4) jednu preporuku prijašnjih suradnika/ica ili poslodavaca (nije obvezno)

Prijave s navedenom dokumentacijom šalju se na e-mail adresu: centar@sos-rijeka.org, s predmetom: „Prijava za radno mjesto“. Prijave se zaprimaju do 8. rujna 2023.