Koga tražimo?

Nužno je da:

 • ste pravnik/ca (dipl. iur. ili mag. iur.)
 • s položenim državnim stručnim ili pravosudnim ispitom
 • s najmanje 2 godine radnog iskustva u struci (a koje iskustvo uključuje poznavanje pravnih područja iz djelokruga Udruge, posebice vezano uz žrtve nasilja (obiteljsko, kazneno i prekršajno pravo, radno i antidiskriminacijsko pravo, socijalna prava te prateće europske i međunarodne propise), kao i iskustvo u izravnom radu s korisnicima te visoku razinu empatije, otvorenosti, tolerancije i komunikacijskih vještina)
 • se aktivno služite engleskim jezikom (u govoru i pismu)
 • imate dostatna informatička znanja (korištenje internet preglednika i aplikacija, MS Office)
 • imate visoku razinu samostalnosti u radu, motiviranost i samoinicijativnost, pouzdanost, točnost i sistematičnost
 • imate razvijene istraživačke i organizacijske vještine
 • imate visoku motivaciju za rad i nove izazove, spremnost i sposobnost za učenje.
 • imate dobre komunikacijske vještine i vještine rada u timu te visoku razinu fleksibilnosti u radu i prilagodbe potrebama tima
 • ste spremni na povremena putovanja

 

Poželjno je da imate iskustva u:

 • pružanju besplatne pravne pomoći
 • pisanju/provedbi projekata (projektnom menadžmentu)
 • radu s volonterima te završeno osposobljavanje za koordinatora/icu volontera
 • radu na aktivnostima vezanim uz zaštitu i promociju ljudskih prava

 

Za koje radno mjesto?

Tražimo pravnika/cu koji će zamijeniti radnicu za vrijeme odsustva s radnog mjesta Koordinator/ice i savjetnice za pravna pitanja.

Poslovi tog radnog mjesta obuhvaćaju:

 • pružanje besplatne primarne pravne pomoći žrtvama nasilja i drugim socijalno ugroženim skupinama (sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći) i vođenje popratne dokumentacije
 • menadžment volontera Pravnog tima (mladi pravnici i pravnice koji u Udruzi asistiraju u pružanju besplatne pravne pomoći te dobivaju priliku za doedukaciju)
 • osmišljavanje, pripremu i održavanje edukacija i radionica pravne i srodnih tematika; izrada informativno-edukativnih brošura i priručnika
 • praćenje, analizu, tumačenje i primjenu propisa iz djelokruga Udruge; sastavljanje i tumačenje ugovora i drugih pravnih akata
 • praćenje i zagovaračko reagiranje na zakonodavne inicijative i politike važne za djelovanje civilnog društva, žrtve nasilja i ljudska prava
 • sudjelovanje u osmišljavanju, pisanju i provedbi projekata i pratećih izvještaja
 • ostale pravne poslove
 • sposobnost za simultani rad na više od jednom od navedenih zadataka J

 

Što nudimo?

 • ugovor o radu s punim radnim vremenom, koji će se sklopiti s određenim vremenom trajanja (do povratka privremeno odsutne radnice; očekivano trajanje odsutnosti oko godinu dana) i uz probni rok
 • očekivani početak rada je svibanj 2018.
 • plaćen trošak prijevoza
 • mjesto rada: Rijeka (uz povremena putovanja)
 • priliku za rad i učenje u dinamičnom, veselom i poticajnom okruženju

 

Kako se prijaviti?

Pisane prijave trebaju sadržavati:

1) životopis

2) kratko motivacijsko pismo koje sadržava opis dosadašnjeg iskustva, stečenih vještina i znanja relevantnih za navedeno radno mjesto, motiviranosti za rad na ovom radnom mjestu i osobna očekivanja od radnog mjesta i organizacije

3) dokaz o položenom državnom stručnom ili pravosudnom ispitu

4) jednu preporuku prijašnjih suradnika/ica ili poslodavaca

Prijave s navedenom dokumentacijom šalju se na e-mail adresu: centar@sos-rijeka.org, s predmetom: „Prijava za radno mjesto“. Prijave se zaprimaju do 26.02.2018.