SOS telefon – grad Rijeka, udruga za pomoć žrtvama nasilja traži volontere za različite vrste volonterskih poslova.

Trebaju im volonteri koji bi:
• promovirali Udrugu u javnosti (prezentacija Udruge, osmišljavanje novih projekata i strategija za povećanje vidljivosti Udruge u javnosti)
• osmišljavali nove programe, radionice, edukacije i sl. koje su namijenjene žrtvama nasilja ili se bave tom tematikom
• bili dio Projektnog tima te sudjelovali u pisanju projekata za natječaje
• pomagali pri poslovima ekonomske prirode (financijska struktura projekata i sl.)
• mogli pružiti pravne savjete korisnicima Udruge
• najvažnije – volontirali pri liniji pomoći za žrtve nasilja – dežuranje u Udruzi u poslijepodnevnim satima te informiranje i pružanje pomoći i potpore osobama koje nazovu Udrugu i traže rješenje za svoj problem.

Ono što traže od svih novih volontera:
• osnovno informatičko znanje, uključujući služenje e-mailom (zbog prirode dežuranja potrebno je redovito biti dostupan putem e-maila)
• visoku razinu suosjećanja i razumijevanja za korisnike linije pomoći za žrtve nasilja
• spremnost na ulaganje truda i preuzimanje obaveza
• spremnost na timski rad
• odgovornost i etičnost u radu s obzirom da se radi o specifičnom profilu korisnika usluga Udruge

Trajanje volontiranja:
• potrebni su volonteri koji su spremni na duže vrijeme obavezati se prema Udruzi

Što nude:
• edukaciju za rad na liniji pomoći
• dodatna usavršavanja, radionice i edukacije vezane uz područje rada Udruge
• ugodno društvo

Bitno je naglasiti da ne trebaju svi volonteri nužno raditi pri liniji pomoći za žrtve nasilja, pogotovo ako to ne žele ili misle da nisu spremni. Udruzi je potrebna pomoć i u drugim navedenim segmentima funkcioniranja Udruge.
Zainteresirani se mogu javiti Meri Martinov na 091/211-888-1 ili na SOSobavijesti@gmail.com.
Natječaj za nove volontere otvoren je do 31. listopada 2014. godine, nakon čega će svi prijavljeni biti pozvani na razgovor.