S današnjim danom, 2. rujna, završavamo s provedbom projekta RadaЯ u čijoj smo provedbi proveli posljednje dvije godine. U 24 mjeseca družili smo se s 32 polaznika na edukacijama o projektnom menadžmentu, od kojih je njih šest zaposleno već za vrijeme trajanja projekta.

Ustanovivši zajedno s partnerima, Centrom tehničke kulture Rijeka (nositeljima projekta) te Primorsko-goranskom županijom da na tržištu rada nedostaje stručnjaka koji mogu raditi na implementaciji europskih projekata te povlačenju sredstava iz javnih izvora osmislili smo projekt koji smo prijavili na javni poziv „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“. Vijest o tome da je projekt odobren jako nas je obradovala, ali i pred nas stavila brojne izazove koje smo uspješno savladali.

Studijski posjet Kući Europe, Zagreb

Danas smo ponosni što je još jedan uspješno provedeni projekt iza nas, što je šest sudionika edukacije zaposleno za vrijeme trajanja projekta, što je svih 32 polaznika uspješno završilo verificirane programe (16 polaznika za Voditelja izrade i provedbe EU projekata i 16 polaznika za Projektnog asistenta), što smo zajedno radili na njihovim drugim kompetencijama potrebnim za obavljanje projektno-menadžerskih poslova (engleski jezik, poslovno-organizacijske i komunikacijsko-motivacijske vještine), što smo se zajedno upoznali s primjerima dobre prakse u provedbi EU projekata u našoj lokalnoj zajednici ali i u Hrvatskoj i Sloveniji, te što smo im omogućili izravan kontakt s potencijalnim poslodavcima na 2 susreta s poslodavcima.

Polaznici su u evaluaciji programa izrazili 100% zadovoljstvo edukacijom jer je uključivala većinu potrebnih polja u području upravljanja i administriranja projekata. 65% polaznika izjasnilo se da ima želje zaposliti se u području pisanja i provedbe projekta, ali da im je potrebna neka vrsta podrške. 65% polaznika rado bi volontirali i spremni su uključiti se u neku organizaciju kako bi imali priliku vježbati pisanje projekata, dok je 50% njih reklo da bi voljeli dobiti priliku sudjelovanja u provedbi projekta. Što se tiče samog programa, polaznici ocjenjuju kako su im najviše koristile stečene informatičke vještine (69%), verificirani program (65%) te radionice čiji je cilj bilo unaprijediti njihove poslovno-organizacijske vještine (46%).

Drugi ciklus edukacije RadaЯ

Osim nezaposlenih koji su se educirali u našem tromjesečnom programu, u projektu je educirano 20 stručnjaka za rad s dugotrajno nezaposlenim osobama koji su stečena znanja i vještine upotrijebili u radu s polaznicima projekta RadaЯ.

Treba napomenuti kako je projekt RadaЯ financiran sredstvima Europske socijalnog fonda.

Hvala svim partnerima i suradnicima na ugodnoj suradnji! Veselimo se novim prilikama u kojima ćemo zajedno pomagati nezaposlenim osobama da pronađu svoje mjesto na tržištu rada.