Nada i Miranda, zajedno s udrugom SOS Rijeka i našim partnerima, vas pozivaju na različite aktivnosti  za naše sugrađane/ke starije životne dobi, ali i one koji se za njih brinu:

Predavanja za osobe starije životne dobi

23. ožujka 2017. u 16 sati, SOS Rijeka (Verdijeva 11) “Prava iz sustava socijalne skrbi

1. lipnja 2017. u 16 sati, SOS Rijeka (Verdijeva 11) „Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

Izložba likovnih radova starijih osoba

Galerija Juraj Klović, Verdijeva 19 b, Rijeka

Svečano otvorenje: ponedjeljak 10. travnja 2017. godine u 10 sati

Izložba će biti otvorena 10. travnja od 10 do 13 sati te od 17 do 20 sati i 11. travnja od 10 do 13 sati.

Informatičke radionice “Utorak s penzićima”

Svakog posljednjeg utorka u mjesecu u 11 sati, CTK Rijeka (Školjić 6).

Potrebno je prijaviti se na imusanovic@ctk-rijeka.hr ili 051/327-155.

Predavanje za osobe koje skrbe za osobe starije životne dobi

18. svibnja 2017. u 16 sati, SOS Rijeka (Verdijeva 11) “Prevencija izgaranja (burnouta) kod osoba koje se skrbe o starijim osobama

Više informacija o navedenim aktivnostima potražite na Nadinom i Mirandinom letku i plakatu 🙂

Uz navedeno, kroz projekt je omogućeno i besplatno pravno i psihološko savjetovanje za osobe starije životne dobi koje su žrtve nasilja.

Sve aktivnosti dio su projekta “Mudrošću protiv nasilja nad najmudrijima”, kojeg financijski podupire Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava provodi ga zajedno sa CTK Rijeka, Centrom za osnaživanje djece i odraslih – ELAN savjetovanje, CZSS Rijeka, Domom za starije i nemoćne osobe “Kantrida” Rijeka, Domom za starije osobe “Volosko” Opatija i Domom za starije osobe “Mali Kartec” Krk.