Nakon što je iskorišteno pravo na rodiljni i roditeljski dopust ili pravo na rad s polovicom punoga radnog vremena, jedan od zaposlenih roditelja ili samozaposlenih roditelja (ako želi) ima pravo ne raditi do navršene 3. godine života djeteta.

Za vrijeme korištenja mirovanja, prava i obveze zaposlenog ili samozaposlenog roditelja iz radnog odnosa miruju, a pravo na obvezno zdravstveno osiguranje te pravo na mirovinsko osiguranje ostvaruje se prema propisima kojima je uređeno to pravo. Po prestanku korištenja mirovanja radnog odnosa, radnik se ima pravo vratiti na poslove na kojima je prethodno radio. Dakle, to znači da roditelj ima pravo ne raditi dok dijete ne navrši tri godine, ali u tom razdoblju ne ostvaruje pravo na novčana primanja ni od poslodavca, ni od HZZO-a. 

Mirovanje radnog odnosa je ustvari posebna vrsta neplaćenog dopusta. Njegovim korištenjem u pravilu prestaje i pravo na mirovinsko osiguranje (osim ako si ga roditelj sam ne odluči uplaćivati kao produženo mirovinsko osiguranje). Što se tiče obveznog zdravstvenog osiguranja, roditelj se može pokušati osigurati kao član_ica obitelji osiguranika_ce ili mora sam uplaćivati doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje. Isto tako, moguća je i dobrovoljna odluka poslodavca da nastavi plaćati navedene doprinose za radnicu_ka.

Poslodavac odnosno samozaposlena osoba jedan primjerak odluke o mirovanju radnog odnosa zaposlenog roditelja do treće godine djetetova života obavezno dostavlja HZZO-u radi evidencije.