Predstavnice SOS telefona – grad Rijeka  sudjelovale su u Sisku od 14. do 15.02. 2014. na  dvodnevnom follow up trening pod nazivom „Minimalni standardi kvalitete u radu skloništa i savjetovališta za žene žrtve nasilja“ kojeg je organizirala Ženska soba – Centar za seksualna prava u sklopu projekta Sigurno mjesto kojeg financijski podržavaju Europska unija i Ured za udruge Vlade RH . Trening je bio namijenjen predstavnicama/cima skloništa i savjetovališta koji pružaju direktnu pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja.

Dvodnevni trening nastavak je treninga održanog  2012. godine u Daruvaru koji je bio posvećen unaprjeđenju znanja, dobre prakse i razvoja standarda kvalitete za organizacije civilnog društva i druge relevantne aktere koji pružaju direktnu pomoć i podršku ženama koje su preživjele bilo koji oblik nasilja. Na dvodnevnom follow up treningu predstavljene su novosti u radu organizacija civilnog društva te kontekst, ciljevi i funkcija minimalnih standarda. Sudionice organizacija na treningu su podijelile svoja iskustva i razmišljanja vezana uz implementaciju i primjenu minimalnih standarda u svom radu. Na treningu se također diskutiralo i o utjecaju organizacija civilnog društva u suzbijanju diskriminacije na temelju seksualne orijentacije te je dio treninga bio posvećen i području emotivne pismenosti.

Trenerica je bila Lepa Mlađenović, dugogodišnja feministička aktivistkinja s iznimnim iskustvom u direktnom radu sa ženama koje su preživjele nasilje, dok su sam trening facilitirale dr. sc. Maja Mamula i Maja Vukmanić Rajter iz Ženske sobe.