Ljubav voli, a ne boli je program prevencije nasilja u partnerskim vezama mladih uz pružanje direktne psihološke i pravne podrške žrtvama nasilja te povezivanje različitih dionika i projektnih partnera radi boljeg odgovora na potrebe mladih. Projekt se provodi od 01. lipnja 2020. do 31. svibnja 2021. godine, a financira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Partneri na projektu su Centar tehničke kulture Rijeka (CTK Rijeka), Prva riječka hrvatska gimanzija, Srednja škola Otočac, Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju te Udruga za ljudska prava i građansku participaciju „Pariter“.

Opći cilj projekta je smanjiti pojavnost svih oblika nasilja u partnerskim odnosima mladih: kroz preventivni program radionica i rada s mladima na inovativne i multimedijalne načine radit ćemo na cilju prevencije, odnosno smanjivanja nasilja u partnerskim odnosima mladih, a izravnim radom sa žrtvama prevenirati nastavak nasilnog odnosa te potencijalni prijenos. Jačanjem mreže podrške povećati će se kvaliteta i dostupnost pomoći za mlade koji su žrtve nasilja u partnerskim odnosima.

Specifični ciljevi projekta su:

 1. Prevenirati nasilje u partnerskim odnosima mladih kroz edukaciju, informiranje i osnaživanje mladih: kroz radionice koje vode stručnjakinje, psihologinje s iskustvom rada s mladima i svakodnevnim kontaktom sa žrtvama nasilja kroz rad Savjetovališta za žrtve nasilja
 2. Ojačati podršku mladima kroz edukaciju i osnaživanje roditelja i stručnih suradnika te udruga i ostalih dionika: kroz projekt održavat će se intervizijski sastanci i partnerski sastanci s partnerima, edukacije za stručne suradnike škola, sve s ciljem jačanje mreže podrške mladima kroz jačanje svih dionika tog procesa
 3. Osigurati kvalitetnu i stručnu psihološku i pravnu podršku i pomoć mladim osobama (i/ili njihovim roditeljima) vezano uz nasilje: u sklopu Savjetovališta za žrtve nasilja, mladi i njihovi roditelji moći će potražiti stručnu psihološku i pravnu pomoć u slučaju nasilja, a ukoliko je potrebno Savjetovanje će se moći organizirati i u jednoj od partnerskih škola.

 

Projektne aktivnosti mogu se podijeliti u nekoliko skupina:

 1. Savjetovalište za mlade (žrtve nasilja u partnerskim odnosima) u sklopu Savjetovališta za žrtve nasilja koje provodi udruga SOS Rijeka, a korisnicima je omogućeno besplatno, anonimno i stručno pravno i psihološko savjetovanje. U savjetovanje se mogu uključiti i mladi koji su žrtve nasilja te njihovi roditelji kako bi se njegovao sistemski pristup terapiji.
 2. Preventivne radionice „Ljubav voli, a ne boli“ Radionice će voditi stručnjakinje koje osim iskustva u direktnom radu sa žrtvama imaju iskustvo i edukacije za rad s mladima. Radionice su osmišljene prema programu za rad s mladima u području prevencije nasilja „Program Y“ udruge Status M.
 3. Višednevna multimedijska radionica izrade GIF-ova omogućit će mladima da u svom (online) prostoru na sebi svojstven način i jezik, progovore o nasilju u partnerskim odnosima i rodnoj ravnopravnosti te postanu nositelji promjene u svojoj okolini, uz učenje novih tehničkih vještina.
 4. Zajedničke radionice za roditelje i djecu, na temu nasilja u partnerskim odnosima mladih su svojevrsna pilot aktivnost koja se pokazala kao fantastičan alat za produbljivanje potencijala za promjenu u širem spektru društva, ali i u obiteljskim sistemima iz kojih kreću stavovi o nasilju i obrasci partnerskih odnosa.
 5. Tematski roditeljski sastanci na kojima će roditeljima učiti o uspostavljanju uspješnog odnosa sa srednjoškolcima, prepoznavanju znakova nasilja i pružanju adekvatne podrške.
 6. Edukacija za stručne suradnike i djelatnike osnovnih i srednjih škola na području Primorsko- goranske županije je aktivnost za koju smatramo da je neophodna kako bi se ojačala mreža podrške mladima koji su žrtve nasilja kroz edukaciju stručnih suradnika za prepoznavanje i reagiranje na isto te daljnji rad s mladima na prevenciji nasilja.
 7. Promotivne kampanje i vidljivost odvijat će se na mrežnim stranicama i društvenim mrežama udruge te putem promotivnih materijala s pozitivnim porukama
 8. Intervizijski sastanci udruga koji rade s mladima na temu nasilja i rodne ravnopravnosti doprinijet će kvaliteti rada s mladima kroz međusobnu razmjenu znanja, vještina, metoda i alata te pružanje intervizijske podrške.

 

Više informacija o projektu i aktivnostima možete dobiti pozivom na broj telefona 051 211 888 ili putem e-maila centar@sos-rijeka.org