Program konferencijeVolontiranje – za zajednicu, sa zajednicom“

Ri hub

Ul. Ivana Grohovca 1/a, 51000, Rijek

27. ožujka 2019. od 11 do 16 sati

 

 

10,30-11,00 Registracija sudionika
11,05-11,15 Otvaranje konferencije, predstavljanje projekta i publikacije “Učinkovit menadžment volontera u organizacijama civilnog društva koje pružaju pomoć i podršku osjetljivim skupinama”
11,20-12,00 Tijana Tešija, udruga “MI” – Split; Volonterstvo kao kanal uključivanja u zajednicu – Program socijalizacije umirovljenika Centar Zlatno doba i Antonia Matković, Volonterski centar Udruge „MI“ – Split; O volontiranju iz perspektive volonterskog centra
12,05-12,20 Maja Opašić i Iva Horvat Maškarin, udruga Portić; Izazovi volontiranja s hospitaliziranom djecom na primjeru programa “Pripovjedač/ica priča za laku noć“
12,25-12,40 Daria Dušević, Odjel za podršku žrtvama i svjedocima, Županijski sud u Rijeci; Volonteri u Odjelu za podršku žrtvama i svjedocima – doprinos humanizaciji pravosudnog sustava
12,45 – 13,00 Mateja Meštrović, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Volonterski program udruge i Nacionalni pozivni centar za žrtve – izazovi u radu i uspjesi
13,00-14,00 Pauza za ručak
14,05-14,20 Tihana Naglić, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter; Živa knjižnica i ostale volonterske aktivnosti Udruge
14,25-14,40 Tea Čorak, udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe Oaza; Volonterski program Udruge
14,45-15,00 Nikola Serdarević i Ilijana Grgić, udruga Terra; Volonterski program Udruge
15,05-15,20 Marta Hauser, Volonterski centar Rijeka Udruge za razvoj civilnog društva SMART; Inkluzivno volontiranje i programi Volonterskog centra
15,25-16,00 Završna riječ organizatorica i druženje

Konferencija se održava u sklopu projekta Unaprjeđenje kapaciteta ženskih organizacija za učinkovit menadžment volontera. Projekt provodi SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava u partnerstvu s Centrom za žene žrtve rata – ROSA, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“,Udrugom žena „NIT“ i Centrom za socijalnu skrb Bjelovar, a usmjeren je na unaprjeđenje kapaciteta OCD-a i institucija za učinkovit menadžment volontera što će doprinijeti kvaliteti pružanja pomoć i podrške ženama koje su preživjele rodno utemeljeno nasilje i diskriminaciju. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.