Udruga SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava u suradnji s Hrvatskom udrugom za mirenje (HUM) i Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu organizira predavanje za građane pod nazivom „Kako riješiti susjedske sporove?“ koje će se održati dana 21. listopada 2019. godine (ponedjeljak) u Vijećnici Grada Rijeke, Korzo 16, Rijeka, s početkom u 17 sati.

Građani nam se često obraćaju s pitanjima vezanima za nesuglasice koje imaju sa susjedima te smo ove godine odlučile posvetiti veću pozornost toj temi i uputiti građane u mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.

Na predavanju će predstavnici Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu informirati građane o susjedskim pravima, a o mogućnostima mirnog rješavanja susjedskih sporova govorit će nam Dušanka Pribičević Gelb, dipl. polit., i Suzana Fugaj, mag.iur., iz Hrvatske udruge za mirenje (HUM).

Predavanje se organizira u sklopu Tjedna mirenja koji se u Rijeci obilježava već treću godinu za redom, a financira ga Ministarstvo pravosuđa u sklopu projekta Savjetovalište za pravnu pomoć.

Nadamo se da se vidimo u što većem broju.

Za dodatne informacije slobodno nam se obratite na broj telefona 051/211-888 ili e-mail: centar@sos-rijeka.org.