Potaknute tragičnom smrću djevojčice iz Nove Gradiške, ovim putem tražimo od ministra Aladrovića, Vlade RH i Sabora hitnu reakciju.

Ženske organizacije već godinama upozoravaju na probleme u sustavu socijalne skrbi i, iako su oni jasno vidljivi i svima poznati, adekvatna reakcija izostaje. Tragedije poput ove obično prisile vladajuće na neke (uglavnom kozmetičke) promjene, uz obećanja konkretnijih promjena koja uglavnom ostaju samo to – obećanja. Najgori dio ove tragedije jest što se ne radi o izoliranom slučaju – žrtve nasilja u Republici Hrvatskoj svakodnevno razočarane, izvrijeđane, zastrašene i nezaštićene izlaze iz centara za socijalnu skrb.

Situacija nije bolja niti u ostatku sustava koji bi trebao pružati zaštitu žrtvama nasilja, odnosno u policiji i u sudstvu. No, s obzirom da se čini da je u ovom slučaju posebno zakazao sustav socijalne skrbi, fokusirat ćemo se trenutno na u njemu nužne promjene.

Smatramo nužnim:

-napraviti hitnu dubinsku neovisnu analizu stanja u sustavu socijalne skrbi, s pripadajućim preporukama, na temelju čega će se napraviti akcijski plan potrebnih promjena u sustavu, uključujući potrebne zakodavne promjene
-uvođenje neovisnog vanjskog nadzora i/ili sustava evaluacije nad radom centara za socijalnu skrb
-promjena načina i rokova odlučivanja o prigovorima i žalbama na odluke CZSS-a te promjene u načinu odlučivanja o izuzeću djelatnika
-hitno izdvajanje novčanih sredstava potrebnih za ispunjavanje obveza preuzetih ratifikacijom Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji
-hitno donošenje Nacionalne politike/plana za ravnopravnost spolova (koji čekamo već 6. godinu!)
-pokretanje radnopravnih, stegovnih i/ili kaznenih postupaka u slučaju utvrđenih propusta u radu zaposlenika u sustavu socijalne skrbi
-promjene u sustavu socijalne skrbi, koje moraju započeti hitno, moraju uključivati i:
*zapošljavanje dodatnih kadrova, kako bi omjer zaposlenika i korisnika bio primjeren i omogućavao kvalitetnu posvećenost svakom korisniku, kao i osiguravanje materijalnih i sigurnosnih uvjeta za rad
*obveznu edukaciju i kontinuirano stručno usavršavanje stručnih timova CZSS o nasilju u obitelji i drugim relevantnim temama, kao i dostupnu superviziju.

S obzirom da smo svjesne da ozbiljna i sveobuhvatna reforma zahtjeva određeno vrijeme – tražimo da se kroz pojačan nadzor rada centara za socijalnu skrb, naputke za postupanje i na druge primjerene načine, odnosno pomoću hitnih mjera odmah pokuša utjecati na povećanje kvalitete njihovog rada.

Također, tražimo da se javnost pravovremeno i detaljno informira o daljnjim saznanjima, zaključcima i mjerama poduzetim povodom ovog konkretnog slučaja, odnosno propusta u radu CZSS Nova Gradiška.

U slučaju da vladajuće zanima s kojim se sve problemima, zaprekama i oblicima sekundarne viktimizacije žrtve obiteljskog nasilja susreću u praksi, kao i koji su naši konkretni prijedlozi za poboljšanje sustava, svoje stručne resurse, znanja i iskustva stavljamo im na raspolaganje u potpunosti. Volonterski, naravno.