Intervju s Anamarijom Matanović, programskom koordinatoricom udruge “Brod” – grupa za ženska ljudska prava i Tinom Kovačić, predsjednicom udruge SOS telefon – grad Rijeka, povodom predavanja “Mogućnosti pomoći ženama žrtvama nasilja”, održanom u Rijeci 11. srpnja 2014. godine. Predavanje je sastavni dio projekta “Edukacijom do znanja, suradnjom do promjena!” kojeg financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, a  koji se provodi u suradnji s partnerskim organizacijama Ženskom sobom – Centrom za seksualna prava, Udrugom žena “Hera”, Centrom za žene “Adela” i Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava.

Razgovor je za emisiju Kafe vodila novinarka Jelena Butković, a emitirao se na Radio Rijeci 02. kolovoza 2014.