Izuzetno smo ponosne što je naša Udruga odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci, a na prijedlog Filozofskog fakulteta imenovana stručnom bazom Sveučilišta. Cilj Sveučilišta je povezati se s gospodarstvom, ustanovama i drugim pravnim osobama iz okruženja u svrhu provođenja znanstvenog i stručnog rada u praksi.

Ugovorne strane uspostavljaju suradnju u djelatnosti visokog obrazovanja na način da Stručna baza, povezivanjem prakse, teorije i visokog obrazovanja, za studente i polaznike programa cjeloživotnog obrazovanja Fakulteta organizira izvođenje dijela nastave odnosno stručne prakse, a u svrhu stjecanja konkretnih praktičnih znanja.
Suradnja će se prvenstveno ostvarivati kroz izvođenje praktične nastave odnosno stručne prakse pod vodstvom i nadzorom nastavnika Fakulteta, uz sudjelovanje stručnih osoba – mentora zaposlenih u Stručnoj bazi, a sve u skladu sa studijskim programom i izvedbenim planom studija ili programa cjeloživotnog učenja.

Za stručnu osobu – mentoricu izabrana je Mirela Pašić, Koordinatorica za preventivne i edukacijske programe, a za njenu zamjenicu Greta Grakalić Rački.

Više informacija moguće je pronaći na službenim stranicama Sveučilišta.