Udruga SOS telefon – Rijeka postoji još od 1991. godine kada je osnovana na inicijativu građana koji su nesebično pomagali žrtvama nasilja i osobama u kriznim situacijama volontirajući na SOS liniji pomoći. U zadnjih 25 godina opseg djelatnosti i aktivnosti Udruge se proširio, ali su nam ciljevi i vrijednosti ostali isti, a to je pomagati žrtvama svih oblika nasilja te aktivno sudjelovati u izgradnji boljeg, nenasilnog i tolerantnog društva.

Ovim putem želimo vas obavijestiti da je udruga SOS telefon – Rijeka promijenila ime te da naš novi naziv glasi:

Print

SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava nastavlja sa svojim programima, projektima i aktivnostima:

  • SOS telefonska linija za pomoć žrtvama nasilja,
  • besplatno psihološko i pravno savjetovanje za žrtve svih oblika nasilja,
  • edukativni i preventivni programi,
  • aktivizam i zagovaranje za promjene,
  • razvoj volonterstva i civilnog društva.

Nadamo se da će novo ime još jasnije i direktnije komunicirati tko smo i što nudimo našim korisnicima te za što se zalažemo.

Nakon promjene imena slijedi i uvođenje novog vizualnog identiteta o čemu ćete sigurno biti obaviješteni. Sada Vas samo molimo da ubilježite promjenu e-mail adrese (centar@sos-rijeka.org) i adrese naših mrežnih stranica (www.sos-rijeka.org). Naravno, još neko vrijeme ostat ćemo u potpunosti dostupne i preko starih kontakata.

Ovim putem se želimo svima i zahvaliti što ste nam  pomogli u dosadašnjem radu te se veselimo novim pobjedama, od sada kao SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava.