Danas, 14. svibnja, obilježavamo Europski dan samohranih roditelja kojim želimo podići svijest i pružiti podršku jednoroditeljskim obiteljima diljem Europe!

Povodom njegova obilježavanja voljele bismo se osvrnuti na ciklus radionica „Jačanje roditeljskih kompetencija“ koje provodimo u našoj udruzi. Radionice su nastale u sklopu projekta „SNAŽNE- aktivna podrška jednoroditeljskim obiteljima“, a koji financira Središnji državni ured za demografiju i mlade.

Ovim radionicama želimo omogućiti jačanje roditeljskih kompetencija te poticati međusobnu podršku jednoroditeljskih obitelji koje su nastale nakon odlaska jednog od roditelja iz nasilnog partnerskog odnosa i/ili obiteljima kojima je potrebna potpora pri izlasku iz nasilne okoline.
U sklopu radionica naše SNAŽ(E)NE polaznice do sad su sagledale osobine koje bi voljele da njihova djeca imaju kad odrastu, upoznale se s načinima najadekvatnije komunikacije s djecom i koncepta pozitivnog roditeljstva, saznale nove informacije o rodiljinim i roditeljskim potporama, ali i na koji način adekvatno mijenjati nepoželjna i problematična ponašanja. A sve to uz aktivno rješavanje zadataka i izazova koje smo pred njih postavile, zbog čega ih posebno moramo pohvaliti!
Više informacija o tome zašto je važno podići svijest o samohranim roditeljima i pružiti im mogućnosti osnaživanja i podrške pročitajte ovdje.