Nakon sudjelovanja na treningu za lokalnog koordinatora strukturiranog dijaloga, naša je volonterka Mirela Pašić provela konzultacije s mladima na lokalnoj razini te je potom pozvana da, kao član nacionalne delegacije, sudjeluje na EU konferenciji u Rigi, koja se održala od 23.3. do 27.3.2015., u sklopu IV. ciklusa strukturiranog dijaloga. Na konferenciji su osmišljene preporuke, prema kompiliranom izvješću 28 zemalja članica EU, a u kontekstu osnaživanja mladih za participiranje u politici. Naša Mirela radila je u grupi, u kojoj je, od 14 važnih preporuka, donesena i preporuka da građanski odgoj uđe u formalno obrazovanje. O zaključcima će raspravljati Vijeća ministara, na završnoj konferenciji, koja će se održati u 9.mjesecu ove godine. Preporuke možete pronaći na linku: http://www.izm.gov.lv/images/presidency/Joint-recommendation_26032015.pdf11103959_10206166558660028_1696870633_n 11092594_10206166551259843_856412287_n 11122446_10206166550339820_501650488_n 11081800_10206166547379746_723515501_n