Organizacije civilnog društva Ženska soba – Centar za seksualna prava iz Zagreba, “Hera” iz Križevaca, Centar za žene Adela iz Siska, Brod, grupa za ženska ljudska prava iz Slavonskog Broda i SOS – telefon grad Rijeka iz Rijeke započinju s provedbom zajedničkog projekta pod nazivom “Edukacijom do znanja – suradnjom do promjena!”.

Projekt je usmjeren na umrežavanje i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva radi ostvarenja utjecaja na pozitivne društvene promjene u području zaštite prava žrtava rodno uvjetovanog nasilja te javno zagovaranje i edukaciju šire javnosti o problematici rodno uvjetovanog nasilja.

Ciljevi projekta su jačanje kapaciteta i vidljivosti organizacija putem prijenosa specifičnih znanja i vještina među organizacijama, pokretanje neformalne mreže organizacija civilnog društva koji pružaju direktnu pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja (uključujući skloništa i savjetovališta) te osvještavanje i senzibilizacija šire javnosti i aktivno uključivanje građanstva u proces demokratizacije društva. Navedeni ciljevi će se ostvariti kroz višednevne treninge i sastanke, izradu nužnih preporuka za poboljšanje razine kvalitete života žrtava rodno uvjetovanog nasilja, lobiranje za njihovo prihvaćanje kod donositelja odluka te različite javne akcije u lokalnim zajednicama i medijsku kampanju.

Projekt će se provoditi tokom 2014. godine uz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva Republike Hrvatske.