U sklopu projekta „Edukacijom do znanja, suradnjom do promjena!“ kojega financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, a koji se provodi u suradnji sa Ženskom sobom – Centrom za seksualna prava, Udrugom žena „Hera“, Centrom za žene „Adela“, Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava i SOS telefonom – grad Rijeka, održan je 18. prosinca u prostorijama Udruge sastanak s predstavnicima/ama jedinica lokalne samouprave i institucija te predstavljanje preporuka za javno zagovaranje i lobiranje/povećanje utjecaja OCD-a u procesima donošenja odluka/kreiranja nacionalnih strategija i politika. Na sastanku su prisustvovali/e predstavnici/e Informativnog centra za prevenciju kriminaliteta, djelatnice riječkog i opatijskog Centra za socijalnu skrb, predsjednik Udruge za zaštitu obitelji, voditeljica službe za socijalnu skrb pri Gradu Rijeci te djelatnice Udruge. Na sastanku su predstavljeni rad i projekti Udruge te tijek formiranja nastalih preporuka, što će, nadamo se, utjecati na poboljšanje zajedničke suradnje u lokalnoj zajednici i poboljšanju kvalitete života u našem gradu. 20141218_114704 20141218_111309