Zašto volontiramo?

 

Volontiranje je jedno on načina na koje ljudi čine dobro za druge, svoje zajednice i društvo. Budući da volontiranje zahtijeva ulaganje truda i vremena, a ne omogućuje materijalnu korist, otvara se pitanje što neke pojedince pokreće da se uključe u volonterski rad?

Postoje neke osobine ličnosti koje su povezane s uključivanjem u volonterske aktivnosti. Na primjer, empatija je najčešća osobina onih koji se uključuju u volontiranje. Empatija se odnosi na suosjećanje s drugima, odnosno uživljavanje u nečije emocije, razmišljanje, ponašanje. Savjesnost je također česta karakteristika volontera, a uključuje sposobnost organizacije, disciplinu, želju za obavljanjem zadataka i slično. Još jedan primjer osobine ličnosti koja služi kao motivacija za volontiranje je otvorenost za nova iskustva.

Motivi za volontiranje mogu biti altruistične, socijalne i materijalne-egoistične prirode. Altruistična motivacija proizlazi iz vlastitih vrijednosti i želje za pomaganjem drugima. Cilj je pomoći drugome bez očekivanja nagrade. Socijalna motivacija može proizaći iz usamljenosti, odnosno želje za druženjem s drugim ljudima. Volonterski rad može uključivati kontakte s drugim ljudima. Na kraju, egoistična motivacija se odnosi na poboljšanje vlastite dobrobiti, poput stjecanja iskustva i poslovnih kontakata kroz volonterski rad. Pokazalo se da su žene češće usmjerene na samo pomaganje, dok su muškarci skloniji uključiti se u volonterske aktivnosti za koje dobivaju priznanje i koje doprinose razvoju njihovih karijera. Mnoga istraživanja potvrdila su da je altruistična motivacija općenito najčešći oblik motivacije za uključivanje u volonterski rad.

Ali, ove vrste motivacija se preklapaju. To znači da možemo imati želju za pomaganjem drugima zato što to smatramo vrijednim samo po sebi, ali istovremeno biti potaknuti stjecanjem novog znanja, upoznavanjem drugih ljudi, te osjećajem zadovoljstva koje nam takav rad pruža. Bez obzira na to što nas motivira na volontiranje, jesu li razlozi više altruistični ili egoistični, volontiranje je poželjno i korisno. Na kraju, nije važno zbog čega činimo dobro za druge, ako činimo dobro.

Autorica: Mirjam Tkalčić