U sklopu projekta „Savjetovalište za pravnu pomoć“ čiju provedbu financira Ministarstvo pravosuđa, nastala je ova brošura o pravima osoba koje su preživjele ili proživljavaju nasilje.

Ova je brošura izrađena sa svrhom da Vam pomogne pomoći sebi samima ili Vašim bližnjima: da Vam pomogne prepoznati znakove koji upozoravaju na opasnost od nasilja, da Vam pomogne osvijestiti da ste Vi ili netko u Vašoj okolini žrtva te da Vam pruži početne informacije i smjernice za izlazak iz te situacije.

Čitajte je, dijelite dalje, a ako imate dodatnih komentara i/ili pitanja, slobodno nam se obratite na e-mail: pomoc@sos-rijeka.org ili na broj telefona 051 211 888!

Brosura – zrtve nasilja