Projekt U(klju)čimo se! usmjeren je zaštiti starijih osoba kroz informiranje o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju radi zaštite od zlouporabe, besplatno pravno informiranje potencijalnih i postojećih primatelja i davatelja uzdržavanja te prevenciju socijalne isključenosti.

Starije osobe često se susreću s problemom skrbi i uzdržavanja te su im prijeko potrebne informacije koje su najčešće upravo njima teže dostupne. S obzirom da je djelovanje Udruge SOS Rijeka usmjereno na prevenciju nasilja i provođenje programa pomoći i zaštite žrtava svih oblika nasilja (psihološko i pravno savjetovanje) prepoznali smo potrebu za informiranjem, educiranjem i savjetovanjem osoba starije životne dobi o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju.

U sklopu projekta, organizirat ćemo Edukacije o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju na kojima ćemo potencijalne korisnike informirati o ugovorima, pravnim posljedicama i mogućim rizicima takvih ugovora. Održat ćemo javnu radionicu izrade ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju na kojoj će korisnici dobiti naputke za izradu istih te ćemo im ukazati na potencijalne probleme koji se javljaju u vezi s ugovorima, ali i dati moguća rješenja, s ciljem veće informiranosti prije nego odluče sklopiti ugovore o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju.

Kako bismo projektom, osim potencijalnih primatelja uzdržavanja, obuhvatili i davatelje, psihologinja Udruge održat će javno predavanje o izazovima s kojima se suočavaju davatelji uzdržavanja.

Kao trajni produkt ovog projekta, izradit će se edukativna Brošura o pravima starijih osoba o ugovorima o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju i preporuka u odnosu na problematiku ugovora kako bi i po završetku provedbe projekta informacije došle do svih kojima su potrebne.

Za cijelo vrijeme trajanja projekta, potencijalnim i postojećim primateljima i davateljima uzdržavanja pružamo besplatno pravno informiranje i savjetovanje o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju.

Za više informacija o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, terminima edukacija i predavanja, obratite nam se na broj telefona: 051/211-888 ili putem maila pomoc@sos-rijeka.org

Projekt U(klju)čimo se! Udruga SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava provodi u partnerstvu s Grad Rijekom, Odjelom gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb. Osim Grada Rijeke, kao partnera na projektu, u projekt su uključene i suradničke organizacije/udruge koje u svoj rad izravno uključuju osobe starije životne dobi i to na području Kastva, Viškova, Rijeke i Korenice. Projekt financijski podržava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.