Međunarodni dan potpore žrtvama mučenja (UN International Day in Support of Victims of Torture) obilježava se 26. lipnja. Tog je dana 1987. godine na snagu stupila Konvencija Ujedinjenih naroda protiv mučenja i drugih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja.

Mučenje ili tortura je, prema Konvenciji Ujedinjenih naroda protiv mučenja i drugih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, namjerno nanošenje teške boli i patnje s ciljem postizanja određene svrhe, a od ili uz suglasnost državnih organa. Ovakva ponašanja ozbiljno ugrožavaju i ne poštuju temeljna ljudska prava svih onih ljudi koji se politički, društveno, vjerski, etnički ili društveno razlikuju.

Republika Hrvatska jedna je od 159 zemalja koje su ratificirale navedenu Konvenciju. Svaka država članica poduzima zakonske, administrativne, sudske ili druge uspješne mjere kako bi spriječila izvršenje akata mučenja na području pod svojom jurisdikcijom.

Žrtve mučenja snose mnoge posljedice koje su, nažalost, dugotrajnije od neposredne fizičke boli. Mnogi od njih nakon doživljene traume pate od posttraumatskog stresnog poremećaja, doživljavaju razne psihičke (krivnja, noćne more, gubitak samopouzdanja, poremećaj sna, tjeskoba, depresivno raspoloženje, psihotični poremećaji uslijed traume…), psihosomatske (kronične glavobolje, srčani i probavni problemi, dijabetes, enureza…) i društvene (socijalna izolacija i stigmatizacija, narušeno povjerenje, strah u društvu…) poteškoće.

Potpisnici Konvencije obvezuju se provoditi i najbolju moguću rehabilitaciju žrtava mučenja, neovisno o životnoj dobi žrtava.  S obzirom da je potreba za takvim intervencijama velika, 1981. godine osnovan je Dobrovoljni fond Ujedinjenih naroda za žrtve mučenja (UN Voluntary Fund for Victims of Torture). Kao najstariji fond za ljudska prava djeluje financijski potpomažući organizacije koje zauzvrat pružaju direktnu medicinsku, psihološku, humanitarnu, socijalnu i pravnu pomoć žrtvama mučenja i njihovim obiteljima, a u svrhu fizičkog i psihičkog oporavka te njihove reintegracije u društvo.

Broj imigranata koji zadnjih godina pristižu u Hrvatsku sve je veći te je prepoznat problem s kojim se susreću u svojoj potrazi za boljim životom.  Dobrovoljni fond Ujedinjenih naroda za žrtve mučenja u Republici Hrvatskoj financijski podupire projekt „Zaštita žrtava mučenja među ranjivim skupinama migranata“ koji provodi Hrvatski pravni centar u suradnji s Hrvatskim crvenim križem u prihvatilištima za tražitelje azila. Također, osim pružanja zaštite i pomoći žrtvama mučenja, postoje udruge koje pružaju pomoć i svim ostalim žrtvama nasilja.

Naša Udruga pruža pravnu i psihološku pomoć žrtvama svih oblika nasilja upravo iz razloga što svako nasilje može rezultirati ovakvim i/ili sličnim posljedicama. Ukoliko se sami susrećete s nasiljem ili znate nekoga tko se nalazi u tako teškoj situaciji, slobodno nas kontaktirajte radnim danom u vrijeme između 10.00 i 16.00h na broj telefona 051/211-888 ili putem e-maila pomoc@sos-rijeka.org.

 

Maja Sikirica, mag. psych. & vaš SOS tim