TELEFON
051 211 888

Ako vam treba podrška obratite nam se na:
pomoc@sos-rijeka.org

Za suradnju obratite nam se na:
centar@sos-rijeka.org

SOS Rijeka

OIB: 74388311149

IBAN: HR0724020061100138885

SWIFT: ESBCHR22 (Erste Bank)

Osoba za kontakt:

Predsjednica koordinacijskog tima

Tina Kovačić, mag.educ.philol.croat

tina.kovacic@sos-rijeka.org